Kako koristiti WinRAR za Mac

WinRAR je uobičajena aplikacija za komprimiranje mnogih datoteka i mapa u jednu arhivsku datoteku. Tada se arhiva može pohraniti kao sigurnosna kopija ili poslati kupcima ili klijentima, što je jednostavna metoda za dijeljenje projektnih datoteka i dokumenata. WinRAR je uglavnom povezan s Windows računalima, ali WinRAR možete koristiti i na Mac OS X. WinRAR za Mac OS X zahtijeva upotrebu naredbenog retka jer za ovu verziju WinRAR-a ne postoji GUI.

1

Kliknite "Programi", zatim "Uslužni programi", a zatim "Terminal" za pristup sučelju naredbenog retka za Mac OS X.

2

Promijenite direktorij na mjesto koje sadrži mape koje želite arhivirati.

3

Upišite "rar a your_directory_name your_rar_name.rar" da biste dodali sadržaj "your_directory_name" u RAR datoteku. U ovom biste primjeru trebali zamijeniti naziv direktorija i naziv RAR datoteke kako bi se podudarali s imenom vaše mape i željenim nazivom RAR datoteke.

4

Upišite "unrar your_rar_filename.rar" da biste raspakirali RAR datoteku.