Kako pronaći arhiviranu poštu u Gmailu

Arhiviranje poruka u vašem Gmail klijentu e-pošte omogućuje vam zadržavanje važnih poslovnih e-adresa bez njihovog prikazivanja u pristigloj pošti. Jednom kada arhivirate e-poštu, nije baš očito kamo se poruka premješta, što može biti problematično kada trebate pronaći arhiviranu poruku. Google arhivirane poruke ne pohranjuje u vlastitu zasebnu mapu, već ih premješta na oznaku koja se obično koristi za prikaz svih poruka na vašem računu e-pošte.

1

Kliknite oznaku "Sva pošta" koja se nalazi na lijevoj bočnoj traci na vašem Gmail računu. Ako vidite ovu oznaku, kliknite "Više" za prikaz dodatnih oznaka.

2

Pronađite arhiviranu poruku među svim prikazanim e-porukama. Google prikazuje sve poruke prema primljenoj narudžbi, a na vašoj arhiviranoj poruci neće biti primijenjena oznaka "Pristigla pošta".

3

Kliknite arhiviranu poruku da biste je otvorili i pogledali sadržaj. Možete i kliknuti okvir s lijeve strane poruke, a zatim kliknuti "Premjesti u pristiglu poštu" da biste poruku iz arhive premjestili natrag u pristiglu poštu.