Što je računovodstveni pojam G&A?

G&A troškovi, dio operativnih troškova tvrtke, opći su i administrativni troškovi tvrtke. Općenito prihvaćeni računovodstveni principi smatraju operativne troškove svakodnevnim troškovima poslovanja. G&A troškovi podskup su operativnih troškova, isključujući troškove prodaje, poput oglašavanja, prijevoza robe i plaće od prodaje. Iako se specifični troškovi G&A-a za mala poduzeća razlikuju, čini se da su neke opće kategorije prisutne u većini malih tvrtki.

Savjet

G&A označava opće i administrativne troškove. Uključuje izdatke koji se odnose na svakodnevno poslovanje poduzeća.

Plaće i plaće

U mnogim malim poduzećima plaće i plaće zaposlenika čine glavninu G&A troškova. Kako zaposlenici dovršavaju svoj svakodnevni posao, tvrtka će zadužiti trošak za plaće i plaće te obvezu na platnom spisku za iznos koji duguje zaposleniku. Uz to, tvrtka će teretiti račun troškova poreza na plaću i knjižiti račun obveze za porez na plaću za dio poreza na zarade poslodavca.

Na dan isplate, tvrtka će ukloniti obvezu i knjižiti gotovinski račun, prenoseći sredstva zaposleniku. Kada se vladi doznačuje porez na plaću, događa se sličan postupak. Obveza se uklanja terećenjem, a gotovina se knjiži u korist kad tvrtka preda ček poreznom tijelu.

Troškovi gradnje i smještaja

Većina tvrtki koje imaju svoje poslovno mjesto imaju određeni iznos troškova zgrade. Uobičajeni troškovi zgrade uključuju najam, osiguranje, režije i troškove. Kada poduzeće pretrpi ove troškove u obračunskom razdoblju na koje su troškovi povezani, tvrtka će teretiti G&A troškove i kreditnu gotovinu. Međutim, ove su vrste troškova često unaprijed plaćene.

Na primjer, tvrtka može platiti šest mjeseci osiguranja unaprijed. U tom bi slučaju tvrtka evidentirala imovinu osiguranja i smanjenje gotovine terećenjem računa osiguranja i knjiženjem računa gotovine. Ovi se unosi vrše za cjelokupni trošak osiguranja.

Kako se koristi osiguranje, tvrtka će zatim smanjiti imovinu i priznati trošak priznavanjem imovine osiguranja i terećenjem troškova i prihoda za jedan mjesec osiguranja. Na kraju šest mjeseci imovine više neće biti i priznat će se točan iznos troškova.

Amortizacija

Nisu svi G&A troškovi gotovina koja napušta tvrtku. Troškovi amortizacije rezultat su podudarnog računovodstvenog načela. Ovo nam načelo govori da bismo trebali podudarati troškove stvaranja prihoda s razdobljem kada se prihod stvara. Kada tvrtka izvrši kupnju dugoročne imovine, poput strojeva ili patenta, tvrtka će evidentirati smanjenje gotovine kreditom na gotovinskom računu i zaduženjem računa dugotrajne imovine.

Tijekom vremena, dok se sredstvo koristi, tvrtka će evidentirati amortizaciju tereteći račun troškova amortizacije i knjižeći račun akumulirane amortizacije.

Naknade i licence

Čak i najmanja mala poduzeća plaćaju poslovne naknade i troškove licenciranja. Ovi se troškovi općenito tretiraju kao troškovi spajanja i upravljanja. Iako većina naknada za licencu tvrtki daje dozvolu za rad godinu dana ili duže, nije uobičajena praksa da se troškovi tih licenci vremenom raspodjeljuju.

Tvrtka će najčešće teretiti račun za izdavanje dozvola i naknadu i knjižiti gotovinski račun. To je zato što su troškovi licenciranja obično nematerijalni kada se gledaju troškovi pridruživanja i upravljanja u cjelini.