Kako izračunati prihod od prodaje u računovodstvu

Tvrtka ostvaruje prihod od prodaje kao rezultat operativnih aktivnosti. Te operativne aktivnosti uključuju prodaju robe ili usluga kupcima. Prihod postoji kao račun koji se nalazi u računu dobiti i gubitka tvrtke, koji se naziva i izvještajem o dobiti i gubitku. Prihod od prodaje ima normalan saldo kredita, što znači da kredit na računu prihoda ilustrira povećanje prodaje. Izračunavanje prihoda od prodaje tvrtke pomaže utvrditi je li ostvarena dobit ili su nastali gubici.

  1. Odredite prodajnu cijenu

  2. Provjerite prodajnu cijenu svake jedinice. Prodajna cijena po jedinici pomaže tvrtki da utvrdi prihod ostvaren prodajom. Tvrtka koja prodaje više predmeta mora utvrditi prodajnu cijenu svake jedinice kako bi utvrdila prihod od prodaje. Suprotno tome, tvrtka koja prodaje jedan proizvod lakše izračunava prihod od prodaje.

  3. Ukupno prodanih jedinica

  4. Utvrdite broj prodanih jedinica. Određivanje broja prodanih jedinica omogućuje tvrtki da shvati iznos prihoda od prodaje ostvarenog operativnim aktivnostima. Tvrtke koje prodaju više predmeta moraju odrediti broj prodanih jedinica za svaki proizvod.

  5. Pomnožite cijenu s jedinicama

  6. Pomnožite prodajnu cijenu svake jedinice s ukupnim brojem prodanih jedinica. Na primjer, tvrtka koja prodaje 100 aluminijskih vijaka po cijeni od 1 USD po vijku generira 100 USD prihoda od prodaje. Ovaj izračun ukazuje na prihod koji generira svaki proizvod koji tvrtka proda.

  7. Dodajte prihode od proizvoda

  8. Dodajte prihod koji generira svaki proizvod. Na primjer, ako tvrtka ostvaruje 10.000 USD prihoda ostvarenih proizvodom A i 60.000 USD prihodovanih proizvodom B, tvrtka ima ukupni prihod od prodaje 70.000 USD.

Što sve to znači?

Nakon što napravite izračun prihoda, vrijeme je za stvaranje učinkovite strategije. Jeste li ispunili, premašili ili ispunili ciljeve prodaje za tromjesečje ili godinu? Postavite tromjesečne ciljeve i pružite poticaje za postizanje tih ciljeva prodajnom timu. Povećavanje prodaje zahtijeva dobro osmišljenu strategiju, dosljedne procese i motivirani prodajni tim. Analiza područja s nedostacima poput lošeg praćenja potencijalnih kupaca i nedosljednog praćenja potencijalne prodaje pruža priliku za poboljšanje i rješavanje problema.

Dok utvrđujete metode povećanja prodaje, možete proširiti posao i započeti predviđanje rasta. Predviđanjem u odnosu na izračun prihoda pojednostavljuje se zapošljavanje za određene uloge posla potrebne za ispunjavanje zahtjeva proizvodnje i usluga. Strateški rast u odnosu na prodaju čini vitki i učinkoviti poslovni model.