Flat vs. Hijerarhijska organizacijska struktura

Organizacijska struktura je metoda koju organizacija koristi za razgraničenje linija komunikacije, politika, ovlasti i odgovornosti. Određuje opseg i prirodu načina na koji se vodstvo širi u cijeloj organizaciji, kao i način na koji informacije teku. Organizacije obično prilagođavaju ravnu ili hijerarhijsku strukturu.

Ravna organizacijska struktura

Ravna organizacija odnosi se na organizacijsku strukturu s malo ili nimalo razina upravljanja između uprave i zaposlenika. Ravna organizacija manje nadgleda zaposlenike istodobno promičući njihovo veće sudjelovanje u procesu donošenja odluka.

Prednosti ravne strukture

 • Podiže razinu odgovornosti zaposlenika u organizaciji.

 • Uklanja višak slojeva upravljanja i poboljšava koordinaciju i brzinu komunikacije između zaposlenika.

 • Manje razina menadžmenta potiče lakši postupak donošenja odluka među zaposlenicima.

 • Ukidanje plaća srednjeg menadžmenta smanjuje troškove proračuna organizacije.

Mane ravne konstrukcije

 • Zaposlenicima često nedostaje određeni šef kojem bi se trebali prijaviti, što stvara zbrku i moguće borbe oko moći među rukovodstvom.

 • Ravne organizacije imaju tendenciju da proizvedu puno generalista, ali bez stručnjaka. Specifična funkcija posla zaposlenika možda nije jasna.

 • Ravna struktura može ograničiti dugoročni rast organizacije; uprava se može odlučiti protiv novih prilika u nastojanju da održi strukturu.

 • Veće se organizacije bore prilagoditi ravnu strukturu, osim ako se tvrtka ne podijeli na manje jedinice kojima se više može upravljati.

Hijerarhijska organizacijska struktura

Hijerarhijska organizacija slijedi raspored piramide. Svaki zaposlenik u organizaciji, osim jednog, obično izvršnog direktora, podređen je nekome drugome u organizaciji. Izgled se sastoji od više cjelina koje se spuštaju u bazu zaposlenika na razini osoblja, koji sjede na dnu piramide.

Prednosti hijerarhijske strukture

 • Zaposlenici prepoznaju definirane razine vodstva unutar organizacije; autoritet i razina odgovornosti su očigledni.

 • Prilike za napredovanje motiviraju zaposlenike na dobre rezultate.

 • Hijerarhijske strukture promiču razvoj zaposlenika kao stručnjaka. Zaposlenici mogu suziti svoje područje fokusa i postati stručnjaci za određene funkcije.

 • Zaposlenici postaju lojalni svojim odjelima i vode računa o najboljem interesu svog područja.

Mane hijerarhijske strukture

 • Komunikacija između različitih odjela obično je manje učinkovita nego u ravničarskim organizacijama.

 • Rivalstvo između odjela može se rasplamsati jer svaki odjel donosi odluke koje idu u korist njegovim vlastitim interesima, a ne organizaciji u cjelini.

 • Povećana birokracija često ometa organizaciju da se mijenja. Možda će biti potrebno duže vrijeme da bi se odgovorilo klijentima.

 • Plaće za više slojeva upravljanja povećavaju troškove organizacije.