Primjeri strategije pozicioniranja u marketingu

Tržnici imaju veće šanse za postizanje jake pozicije na tržištu kada imaju strategiju, a zatim oko nje grade marku. Cilj je uspostaviti jednu stvar koja će biti poznata u svijesti potrošača. Jasno razumijevanje tržišta uključuje ciljane demografske podatke, snagu proizvoda konkurenata, način na koji dajete vrijednost i vlastite snage i slabosti. Nakon što temeljito razumijete krajolik vašeg tržišta, možete odlučiti koja će strategija pozicioniranja biti najuspješnija za vaše proizvode.

Razumijevanje ciljne demografije

Proizvod ne može biti sve stvari svim ljudima. Proizvodi su dizajnirani tako da privlače određenu demografsku skupinu. Nekoliko je demografskih obilježja dob, spol, obrazovanje, jezik i razina dohotka. Na primjer, Telemundo je televizijska mreža na španjolskom jeziku koja nudi programe latinoameričkim i latinoameričkim kupcima.

Strategija koja dobro obavlja ciljanje tržišnog segmenta donosi veću vrijednost za potrošača, uspostavlja jači položaj u odnosu na konkurente, ima privlačniju komunikaciju i veću je vjerojatnost zadržavanja kupaca.

Strategija niskih cijena

Određivanje cijena glavno je pitanje za većinu potrošača. Ako tvrtka može uvjeriti potrošače da dobivaju veću vrijednost za svoj novac, kupit će proizvod.

Strategija niže cijene može zahtijevati kompromise u kvaliteti proizvoda ili smanjiti raspon ponuda. Na primjer, proizvođač automobila može ponuditi nižu cijenu u zamjenu za manji presvlake motora i tkanine umjesto kože.

Restorani brze hrane poznati su po jelovnicima, a mnogi se artikli prodaju za samo 0,99 USD. Potrošači koji imaju ograničeni proračun kupit će ove jeftinije ponude jer vjeruju da artikli od 99 centi predstavljaju dobru vrijednost za cijenu.

Strategija visokih cijena

Potrošači proizvode s višim cijenama doživljavaju kao vrhunske kvalitete i vrijede cijene. Međutim, kako bi stvorila takvu percepciju u svijesti potrošača, tvrtka mora usmjeriti svoje oglašavanje na to kako su njezine značajke i prednosti superiornije od konkurencije.

Lanac hamburgera Five Guys stvorio je dojam da su njihovi hamburgeri i krumpirići kvalitetniji od McDonald'sa i Burger Kinga. Kao rezultat toga, Five Guys može naplatiti više cijene, a ljudi će stajati u redu za plaćanje.

Strategija ograničene distribucije

Tvrtke mogu stvoriti percepciju veće vrijednosti ograničavanjem distribucije svojih proizvoda. Proizvođači opreme za golf imaju određene palice i lopte koje su dostupne samo u profesionalnim trgovinama i prodaju se po višim cijenama. Igrač golfa vjeruje da proizvodi moraju biti kvalitetniji jer nisu dostupni u Targetu ili Walmartu.

Repozicioniranje putem konkurentskih usporedbi

Cilj konkurentskih usporedbi je preusmjeravanje konkurentskih proizvoda u svijest potrošača. Ova je strategija korisna kada tržište ima dva jaka konkurenta. Jedna tvrtka fokusira svoje oglašavanje na pokazivanje kako se njezini proizvodi razlikuju od konkurencije.

Tržnici moraju odrediti gdje i kako pozicionirati svoje proizvode na tržištu. Moraju znati tko će kupiti njihove proizvode i zašto. Koliko je značajna cijena? Shvaćaju li potrošači da proizvod ima dovoljnu vrijednost da opravdava plaćanje veće cijene - ili jednostavno žele najnižu moguću cijenu? Sve su to pitanja na koja mora prodavač odgovoriti da bi imao uspješnu strategiju pozicioniranja.