Kako postaviti Wi-Fi vezu za Time Warner kabel

Time Warner pruža kućama i tvrtkama kabelske modeme koji omogućuju pristup Internetu putem računala i drugih uređaja. Ako želite postaviti bežične uređaje za povezivanje putem Time Warnera, morate spojiti bežični usmjerivač na svoj kabelski modem. Usmjerivač šalje Wi-Fi signal na sva računala i uređaje unutar bežičnog dometa, pružajući internetsku vezu.

1

Postavite svoj bežični usmjerivač uz vaš kabelski modem Time Warner.

2

Uključite usmjerivač u prenaponsku zaštitu i uključite jedinicu.

3

Spojite jedan kraj mrežnog kabela na priključak “Ethernet” na stražnjoj strani modema.

4

Drugi kraj kabela spojite na priključak "Internet" na stražnjoj strani usmjerivača. Na modemu će svijetliti lampica Ethernet ili Network, a na usmjerivaču će svijetliti lampica Interneta, što znači da usmjerivač emitira Wi-Fi Internet.

5

Dopustite bežičnim uređajima da otkriju vaš bežični usmjerivač i povežu se s njim za primanje Wi-Fi internetske usluge.