Kako povezati dva računala zajedno sa zajedničkim mapama

Kada za poslovanje koristite dva ili više računala, ponekad ćete možda trebati pristupiti datoteci koja je pohranjena na drugom računalu. Umjesto kopiranja datoteka s računala, učinkovitije je rješenje povezati računala pomoću mreže Windows Homegroup. Mreže matičnih grupa omogućuju vam pristup datotekama na tvrdom disku drugog računala postavljanjem zajedničkih mapa. Windows koristi vašu postojeću bežičnu ili fizičku mrežu za komunikaciju, tako da nećete morati instalirati dodatnu opremu ili softver.

1

Uključite sva računala na lokalnoj mreži kako biste bili sigurni da su izvan stanja mirovanja. Domaće grupe ne koriste središnji poslužitelj, tako da barem jedno računalo matične grupe mora biti aktivno kako bi Windows prepoznao mrežu.

2

Idite na prvo računalo koje želite povezati i otvorite File Explorer. Držite tipku "Windows" na tipkovnici i pritisnite "X" za otvaranje izbornika za brzi pristup. Odaberite "File Explorer" iz opcija.

3

Kliknite "Početna grupa" u lijevom oknu File Explorer-a. Ako je računalo već dio matične grupe, vidjet ćete ime računala i moguće druge pod naslovom Domaća grupa i možete preskočiti sljedeći korak.

4

Kliknite gumb "Izradi" ili "Pridružite se sada" koji se pojavljuje u desnom oknu ako računalo nije dio matične grupe. Tijekom postavljanja odaberite koju od svojih mapa u Knjižnici želite dijeliti s drugim računalom putem matične grupe. Ako se pridružite postojećoj matičnoj grupi, također morate unijeti lozinku koju možete dobiti s drugog računala matične grupe tako da desnom tipkom miša kliknete naslov "Domaća grupa" u programu Explorer i odaberete "Prikaži lozinku matične grupe".

5

Kliknite karticu "Dijeli" na vrhu File Explorera ako želite dijeliti dodatne mape s drugim računalom. Odaberite mapu koju želite dijeliti, a zatim na vrpci kliknite "Početna grupa (prikaz i uređivanje)" kako biste drugom računalu omogućili puni pristup mapi. Ako radije dajete pristup samo za čitanje, umjesto toga odaberite "Domaća grupa (prikaz)". Mapa je sada dostupna na drugim računalima matične grupe.

6

Prebacite se na drugo računalo i ponovite sve korake. Jednom kad su oba računala u matičnoj grupi, možete pristupiti zajedničkoj mapi na drugom računalu odabirom "Domaća grupa" iz File Explorer-a ili iz dijaloškog okvira za odabir datoteke bilo koje Windows aplikacije.