Kako dobiti Siri za iPad

Siri je glasovno aktivirani alat osobnog asistenta ugrađen u Appleov iOS softver. Da biste aktivirali značajku na iPadu, prvo provjerite imate li najnoviju verziju iOS-a. Siri je podržan u iOS 5.0 i novijim verzijama, ali ne radi na originalnom iPadu ili iPadu 2. Nakon što je omogućen, Siri vam može pomoći u planiranju sastanaka, održavanju kontakta s kolegama i klijentima, diktiranju e-pošte, provjeri vremena i pristupu mnogim ostale značajke iPada pomoću vašeg glasa.

1

Dodirnite ikonu "Postavke" na početnom zaslonu iPada, a zatim na zaslonu "Općenito" odaberite "Ažuriranje softvera" kako biste bili sigurni da imate najnoviju verziju iOS-a. Ako je dostupna novija verzija, preuzmite je i instalirajte.

2

Dodirnite unos "Siri" na zaslonu "Općenito" i osigurajte da je gornja opcija Siri postavljena na "Uključeno". Ako je značajka onemogućena, dodirnite je jednom da biste je prebacili na "Uključeno". Konfigurirajte zadani jezik i glasovne povratne informacije Siri na istom zaslonu.

3

Pritisnite i držite gumb Početna bilo gdje u iOS-u - uključujući dok su pokrenute druge aplikacije - da biste otvorili prozor Siri. Izgovorite svoje naredbe i Siri daje odgovarajući odgovor ili daljnje pitanje.