Koje su prednosti timskog rada u poslu?

Timski rad uključuje različite ljude i različite grupe u vašem poslu koji rade zajedno kako bi maksimizirali svoju učinkovitost i postigli zajednički cilj. Postoji mnogo načina organiziranja timova - neki timovi organizirani su oko određenog proizvoda koji se razvija, dok su drugi organizirani oko procesa, poput proizvodnje ili istraživanja. Pored pružanja iskustva članovima tima, prednosti timskog rada uključuju povećanu učinkovitost, financijske uštede, inovacije i moral.

Savjet

Timski rad potiče kreativnost i inovativnost, kombinira komplementarne snage, poboljšava moral i pruža veću fleksibilnost na radnom mjestu.

Poboljšava moral promicanjem osjećaja vlasništva

Timski rad omogućuje zaposlenicima da preuzmu veću odgovornost za donošenje odluka, a također omogućava članovima tima da kontroliraju veći dio radnog procesa. To može dovesti do poboljšanja morala jer zaposlenici stječu više autoriteta i vlasništva nad projektima na kojima rade. Dodatna odgovornost može dovesti do korisnijeg radnog okruženja i nižeg prometa. Rad u timu zaposlenicima također daje veći osjećaj pripadnosti i prepoznavanja, što im pomaže da se više ponose svojim radom i svojom tvrtkom.

Gradi povjerenje i poboljšava odnose

Na radnim mjestima na kojima timski rad nije dosljedan, uspostavljanje grupa pomaže u izgradnji jačih odnosa između zaposlenika i omogućava pojedincima da nauče raditi kroz neslaganje. Osnivanje timova, čak i kada nisu potrebni, stvara okruženje u kojem se radnici nastavljaju ponositi neovisnim postignućima, istovremeno slaveći doprinos suradnika.

Kada dođe do spora, tim mora riješiti problem i riješiti oprečne ideje umjesto da se menadžer zauzme. Ova vrsta davanja i preuzimanja često se prelijeva u svakodnevne operacije i komunikacije.

Veća fleksibilnost za organizaciju

Timski rad može pomoći tvrtkama da budu fleksibilnije. Okupljanjem zaposlenika iz različitih dijelova projekta u jedan tim, problemi ili uska grla ponekad se mogu lakše riješiti. Na primjer, proizvođači automobila ponekad mogu koristiti ovu metodu prilikom dizajniranja automobila. Umjesto da svaki novi dizajn automobila prolazi kroz zasebna područja, poput dizajna, inženjeringa i opskrbe dijelovima, proizvođač automobila organizirat će jedan tim koji uključuje zaposlenike iz svih tih područja za dizajniranje svakog automobila. Kako se problemi javljaju na jednom području, cijeli se tim može nositi s njima i posao može ići puno brže.

Njeguje kreativnost i inovativnost

Neke se tvrtke timskim i timskim radom stvaraju u radnom okruženju koje se ističe kreativnošću. Te tvrtke svoju korporacijsku strukturu ponekad gotovo u potpunosti temelje na timskom radu, gdje se osoblje zapošljava u općenita radna područja, a zatim odabire raditi na projektima koji najbolje odgovaraju njihovim vještinama i interesima. Imenuju se čelnici i ne postoji zapovjedni lanac ili hijerarhija vodstva.

Korištenje timova u potpunosti znači da zaposlenici mogu slobodno pokretati nove timove kako im dolaze nove ideje. To se naziva korporativna struktura zasnovana na timskom radu s ravnom rešetkom, a koriste je tvrtke koje žele biti vodeće u inovacijama.