Kako ažurirati Apple iPhone s računala

Apple koristi ažuriranja softvera za uvođenje novih značajki, ispravki programskih pogrešaka i softverskih poboljšanja za iPhone, poboljšavajući funkcije i sigurnost. Iako Apple omogućuje bežično ažuriranje dostupno s iOS 5 i novijih verzija, korisnici mogu i dalje ažurirati iPhone s računala pomoću iTunesa. Jedna od pogodnosti ažuriranja računalom je ta što vam ne treba toliko slobodnog prostora jer se ažuriranje preuzima putem iTunesa.

1

Priključite iPhone na računalo pomoću kabela za punjenje, a zatim pokrenite iTunes.

2

Kliknite "iPhone" na popisu Uređaji.

3

Kliknite "Provjeri ažuriranje".

4

Kliknite "Preuzmi i ažuriraj" da biste automatski instalirali ažuriranje za iPhone ako je dostupno.