Tekstualne poruke s Android tableta

Iako Android tableti koriste isti operativni sustav kao i Android telefoni, nemaju iste značajke. Budući da s njima nisu povezani telefonski brojevi, Android tableti ne mogu slati i primati tekstne poruke putem aplikacije Messaging koju koriste Android telefoni. Međutim, tekstne poruke možete razmijeniti s korisnicima mobilnih telefona putem programa za e-poštu na bilo kojem Android uređaju. Ako primatelji reagiraju izravno na vaše poruke putem aplikacije za razmjenu tekstnih poruka na svom telefonu, primit ćete njihov odgovor na uređaju, što vam omogućuje da nastavite razgovor.

1

Otvorite ladicu aplikacija na tabletu i dodirnite željenu aplikaciju za e-poštu. Ako na tabletu niste postavili račun e-pošte, dodirnite "E-pošta" i slijedite upute na zaslonu za konfiguriranje računa e-pošte.

2

Potražite mrežni prolaz mobilnog operatera za osobu kojoj želite poslati tekstnu poruku. Mobilni operateri koriste SMS pristupnike za prosljeđivanje poruka e-pošte na mobitele i obrnuto. Na primjer, Verizon koristi pristupnik "vtext.com", a AT&T "txt.att.net".

3

Pritisnite "Izbornik" i dodirnite "Nova poruka". Upišite svoju poruku u veliko tekstualno polje. Upišite telefonski broj primatelja praćen simbolom "@" i SMS pristupnik primatelja u polje adresara. Dodirnite "Pošalji". Na primjer, ako upišete "[email protected]" u polje adresara, vaša će se poruka poslati u obliku tekstualne poruke na telefonski broj "8885550504" na mreži Sprint.

4

Pričekajte da primatelj odgovori na vašu prvu poruku. Za nastavak razgovora odgovorite izravno na poruku odgovora putem programa e-pošte.