Kako crtati grafikon u MS Wordu

Microsoft Word integrira grafikone u veće dokumente. Iako takve grafikone možete stvoriti pomoću programa Microsoft Excel, oni ponekad bolje funkcioniraju kao dio datoteke koja se obrađuje riječima. Na primjer, izvještaj o zaradi koji bilježi prihode sadržavat će neprikladnu količinu teksta za Excel proračunsku tablicu. Word formatira i raspoređuje tekst izvješća, dok stvara grafikon napredan kao i bilo koji Excel grafikon. Word ubacuje grafikon u vlastiti dokument, ali podatke grafikona pohranjuje u privremenu proračunsku tablicu.

1

Kliknite karticu "Umetni".

2

Kliknite "Chart" u grupi Illustrations da biste otvorili dijaloški okvir Insert Chart.

3

Odaberite vrstu grafikona. Na primjer, kliknite "Pie" u lijevom oknu i kliknite prvu opciju tortnog grafikona.

4

Kliknite "U redu" da biste umetnuli grafikon i otvorili proračunsku tablicu uz svoj Wordov dokument. Proračunska tablica sadrži uzorke slika okruženih plavim obrubom. Stupac "A" sadrži oznake podataka. Preostali stupci sadrže podatke.

5

Kliknite kut obruba. Povucite ga prema dolje ili prema gore da biste dodali ili uklonili stavke s grafikona.

6

Upišite podatke grafikona u ćelije proračunske tablice. Zamijenite naljepnice uzoraka podataka stupca "A" stvarnim naljepnicama, a uzorke podataka ostalih stupaca zamijenite stvarnim podacima.

7

Zatvorite prozor proračunske tablice.