Kako centrirati na platno u Photoshopu

Photoshop je izvrstan alat za dizajniranje i uređivanje grafika, bilo da se radi o promotivnim materijalima, fotografijama ili pomiješanju njih dvoje. Ponekad ćete možda htjeti da se glavna stavka na vašoj grafici istakne, sprijeda i po sredini. Možete pokušati sami uočiti sredinu platna ili možete upotrijebiti funkcije centriranja Photoshopa za brzo centriranje predmeta na sredinu platna - što vam štedi vrijeme za ostale dijelove projekta.

1

Kliknite sloj koji želite centrirati u alatnom okviru Layers. Pritisnite i držite tipku "Ctrl" i kliknite nekoliko slojeva da biste ih odjednom odabrali.

2

Pritisnite "Ctrl + A" da biste istaknuli sve slojeve u svom odabiru pomoću alata Premjesti.

3

Kliknite gumb "Poravnaj okomita središta" na alatnoj traci Mogućnosti da biste poravnali svaki sloj okomito na platnu. Ako nemate otvorenu alatnu traku Opcije, na izborniku kliknite "Sloj", pokažite na "Poravnaj slojeve s odabirom", a zatim kliknite "Vertikalni centri".

4

Kliknite gumb "Poravnaj vodoravna središta" na alatnoj traci Opcije da biste vodoravno poravnali svaki sloj na platnu. Opet, ako ste sakrili alatnu traku Opcije, na izborniku kliknite "Sloj", pokažite na "Poravnaj slojeve s odabirom", a zatim kliknite "Vodoravni centri".